Open brief aan Jo Libeer

Lees verder Icon

 Victors Design Agency
dinsdag 30 juni 2015

Open brief aan Dhr. Jo Libeer – nieuwe CEO bij vzw Interieur - 1 juli 2015


Geachte heer Libeer,


Van harte proficiat met uw aanstelling als CEO van Interieur. Wij hopen dat u - nu u ook het operationele luik voor uw rekening zal nemen – een écht verschil zal kunnen maken.

Zelf waren wij geen exposant op de laatste editie van de Biënnale, en ook nu - anno 2015 - zijn we niet van plan terug te komen. Tenminste, als er niks verandert en een aantal “heilige huisjes” in vraag gesteld worden…

We geven alvast een – toegegeven: stoute – voorzet met onderstaand lijstje met vragen, spontane reflecties en  pragmatische suggesties:


1. Stel de missie van Interieur in vraag - herdefinieer:

Wat uw opdracht betreft… Zou het kunnen zijn dat  u zich verhult achter mistig taalgebruik omtrent uw rol bij Interieur (zie persbericht op http://www.interieur.be)? Of hebben we dat verkeerd voor? Of is het te vroeg?

In de eerste plaats is het ons niet duidelijk wat de missie van Interieur is.  En is deze missie nog actueel of vraagt ze om bijsturing? Wat is Interieur en wie willen ze zijn?  Biënale formule behouden of niet? Wil Interieur groot zijn of klein, dik of dun? En nog… groots in wat? In het thema design in de selectiviteit, in aantal bezoekers,…?

Maar ook… Hoe ziet het profit model eruit? Wie zijn de klanten, doelgroepen?  Hoe komt het dat er zoveel merken. fabrikanten afwezig blijven op Interieur?  Hoe de bezoekers kwantiteit opdrijven en de kwaliteit versterken?

Wat, waar en hoe verloopt de huidige (onbegrijpelijke) selectie van (sommige) exposanten? Hoe de achterblijvende afwezige fabrikanten/ exposanten over de streep trekken? En waar loopt het daar mis?

Op langere termijn… Wie is Interieur nu en waar wil de vzw staan binnen vb. 5 jaar?  En wat moet er nu gedaan worden om daar te geraken? Wat met de toekomst en de aantrekking van jongeren naar Interieur (en dan hebben we het niet over de bussen studenten die de bezoekerscijfers omhoog moeten duwen)? Hoe het bedrijfsleven sterker betrekken en waar, en voor wie, kan dat zinvol zijn?

Wat is de unieke positie van Interieur binnen het totaal aanbod in België (concurrentiële omgeving)? Hoe ontwikkelen beurzen zich internationaal? USP’s, en SWOT-analyse? Waar zit er nog groei in?  Enz.

 

2. Beurzen zijn “out”, events zijn “in” - herconcipieer:

De trends zijn er… Beurzen zijn steeds meer “out”, en events zijn “in”: beleving staat centraal.  En beurzen zijn vooral ook korter (zie verder).  Hoe kan Interieur zich hierin positioneren en heruitvinden?  Waarom krampachtig vasthouden aan de formule van 10 dagen? Is 6 dagen niet voldoende?

Hoe inspelen op (nieuwe) maatschappelijke trends zoals daar bijvoorbeeld zijn: snelheid versus vertraging – caring is sharing – één-persoons gezinnen - enz.  En hoe inspelen op technologische ontwikkelingen? 

Welke return on investment biedt Interieur aan zijn exposanten? Immers, beurzen zijn duur en het medium staat onder druk.  Bedrijfsinvesteringen gaan primair naar het point of sales (distributie) met actueel sterkere focus op beleving en digitalisering. Hoe hier mee omgaan?  


3. Verhuis de beurs (begrijp: stel de locatie in vraag):

Verdient deze 25e editie niet een “out of the box” benadering?  Het durven in vraag stellen van Kortrijk – een klein maar fijn provincie stadje - als de beste locatie voor Interieur zou moedig zijn.  Ik begrijp dat u als bestuurder bij Kortrijk Xpo hierdoor in een lastig parket komt…. Maar de vraag gefundeerd overwegen, strekt tot eer. Want waarom niet Brussel, hoofdstad van Europa? Of…?

Hoe belangrijk is de historische verankering van Interieur in Kortrijk en is deze nog relevant?  By the way, in Kortrijk stad valt tijdens de beurs niks te beleven… de stad blijft dood als altijd. Hotelprijzen verdubbelen, enz.  En de politiek  is enkel geïnteresseerd in de recuperatie van zijn voordelen – lees: imago.

Kan  Interieur het (Westvlaams) provincialisme loslaten en overstijgen? Wat hebben andere steden te bieden? Wat zijn de plus- en minpunten? 


4. Stel de formule bij - kort maar krachtig: 

Beurzen zullen kort zijn of niet zijn.  Een beurs van 10 dagen is gewoonweg te lang.  Buitenlandse exposanten kappen af op de duur van Interieur. Wat denkt u van een formule van pakweg 6 dagen ? Kort, compact maar intens en vol van belevenissen. 

Ook de huidige absurde openingsuren – met gebrek aan nocturnes en andere specifieke doelgroep benaderingen (vrouwen, senioren, enz.) – vragen om bijsturing… De werkende klasse met geld heeft op vandaag geen tijd om overdag (tussen 10 en 18u) naar Interieur te komen.  Waarom niet pieken op piekmomenten?

 

5. Stel de formule bij - innoveer: 

Waarom zet Interieur zélf niet meer de toon - ipv enkel platform te zijn - met vb. trend kamers?  En multi merk- en product gerelateerde toonkamers? Voorbeelden inspireren. 

Daag uit tot reflectie, nodig uit tot inspiratie… Want geef nu zelf toe: Welk tapijt past nu best bij de CH24 stoel van Hans J Wegner? En welke tafel wel of niet? En waarom? Wat zijn de beste combinaties?  Enz.  Kortom: durft Interieur de zoekende consument bij de hand te nemen en zijn “keuze stress” weg nemen?

Waarom haakt de (design)retail af op interieur, zowel op vlak van interesse, als aanwezigheid? Waarom geen brandstores van één merk creëren, uitgebaat door één retailer? Hoe de actieve beurs interesse terug brengen? 

Waarom krampachtig vasthouden aan het concept van ‘kijkbeurs”?  Waarom niet de eerste stappen wagen als een selecte “koopbeurs”?  Waarom geen concept stores? 


6. Pas  retail principes toe :

Je kent ze ook wel, de vlot klinkende – meestal relevante - slogans in de retail... Pas ze
doorgedreven toe op de beurs. … Zoals “pieken op piekmomenten”.  Retail is detailBelevingTraffic, interest en direct effect (wat is het gewenste effect?).  Hoe klanten langer op de “winkelvloer” (in casu de beursvloer) houden (zintuiglijke ervaringen)?  Enz.

7. Wordt dit een feest editie? Inhoud en thema?  


Is 2016 niet het moment – een feest editie – om het roer om te gooien? Jan Modaal spreekt van Interieur alsof het een 2 jaarlijks “design beursje” is terwijl de biënnale altijd beweerd heeft zoveel meer te zijn…  Wat wil Interieur zelf?  Welke bijsturingen zijn wenselijk op inhoudelijk vlak? Welke thema’s zijn actueel? Back to the core business of veruimen naar een brede “all over design”. 

Wat wordt het thema van de editie 2016? Wordt het een 25e editie met een “feest approach”?  Is er reden tot feest? En waarom? Wat is het plan? Eén ere gast , geen eregast of meerdere eregasten? Eén thema , geen thema of meerdere thema’s? 

Wat te denken over een “Belgische editie” en en een Belgisch feest? Welke Belgen hebben het gemaakt in design en architectuur?

En hoe zal het modale interieur er binnen pakweg 25 jaar uitzien?

 

8. Vervang de integrale Raad van Bestuur - reorganiseer:

Het is  altijd vreemd geweest hoe de Raad van Bestuur van Interieur zo geïsoleerd kon werken als een “select kransje” van (Westlvlaamse) "ons kent ons, old boys clubke".  Kan je ze vervangen?

Verbreedt en vergroot het draagvlak. Waarom krijgen enthousiaste nieuwkomers geen kans? Waarom is er geen draagvlak van “enthousiastelingen en ambassadeurs” die jullie naar waarde schatten? Waarom maken jullie geen leden van de Stichting Interieur , die je ook wat extra biedt?

Durf de organisatie structuur van Interieur te veranderen. Bijvoorbeeld van permanent naar tijdelijk. Richt zowel denk- als werk groepen op. 

  
9. Maak een sterk executief comité (en stuur de Raad van Bestuur naar huis):  

We kunnen ons niet van de indruk ondoen dat er bij Interieur als organisatie ook veel goede intenties waren en zijn, die in executie faalden.  Te weinig mensen met de juiste ervaring en skills. Te weinig power op uitvoerend vlak. 

Installeer een schaduw kabinet van denkers en doener (en maak een koffiekransje met de R v B, of stuur ze naar huis). Verzamel een mix van jonge ondernemers, creatievelingen en enthousiastelingen. Bezielde mensen die “het creatief onmogelijke mogelijk maken”. 

 

Tot daar onze 9 punten....  

Het is voor ieder bedrijf/ oganisatie nuttig - en dus ook voor Interieur - om zichzelf in vraag te stellen. Fundamentele en existientiële vragen, voor u als nieuwe CEO aan de "vooravond" van een 25e edtie (Okt. 2016). 

En aub laat er ook geen misverstand over bestaan… dit is géén open sollicitatie; we hebben werk genoeg. En we passen voor de rol als “Excuus Truus” voor vernieuwing  (zoals we er in het verleden al enkele zagen passeren)….

Met deze “open brief” willen we een voorzet geven naar verandering. Omdat Interieur ons aan het hart ligt. En we professioneel belang hebben bij een sterke beurs. 

SUCCES en dank voor de aandacht die u aan dit schrijven wil besteden. 


Met vriendelijke groeten, 


Kris Pieters

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen

We sturen eens per maand een nieuwsbrief uit.

communicatie en grafisch ontwerp door communicatiebureau Lavagraphics